20ste editie4 UREN RUN & BIKEZaterdag 12 november 2022

Goede doelen

Net als in 2019 en 2021 wordt er terug gefietst en gelopen ten voordele van 2 goede doelen: 11-11-11 en een lokaal goed doel. Ook dit jaar kozen we voor Luein als lokaal goed doel. Luein is een Onthaal- Oriëntatie- en Observatie- Centrum (OOOC) in Lochristi, voor 12 tot 18-jarige meisjes die in moeilijke situaties beland zijn en waarvoor de hulp ingeroepen werd van de bijzondere jeugdzorg. Sponsors zullen kunnen kiezen naar welk van beide goede doelen hun steun zal gaan.

Meer Info?

Mail: Info@4urenrun-bike.be
GSM: 0478/585695

11.11.11

Als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging bundelt 11-11-11 de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we tegen onrecht en voor duurzame verandering. Want iedereen verdient dezelfde basisrechten. We vinden het belangrijk dat er overal scholen en ziekenhuizen zijn. Maar nóg belangrijker is dat landen zelf onderwijs en gezondheidszorg organiseren, dat ze alle basisrechten garanderen en de democratie respecteren. Daarom kiezen we voor oplossingen op lange termijn.

Elk jaar rond 11 november voeren wij campagne voor een beter klimaat, recht op voedsel, gezondheidszorg voor iedereen, menswaardige migratie, enzovoort.

Maar ook tijdens de andere 11 maanden van het jaar zitten we niet stil. Nauwgezet volgen we de actualiteit, samen met andere Belgische of internationale organisaties. We contacteren politici, protesteren, lanceren petities, enz.
We verdelen onze inkomsten uit fondsenwerving steeds op dezelfde manier. 70% geven we aan projecten van leden en onze eigen projecten in het Zuiden. 30% gebruiken we om onrecht aan te kaarten en politici te beïnvloeden.

(Bron: www.11.be)

Lokaal goed doel 2019: OOOC Luein

Luein is een Onthaal- Orientatie- en Observatie- Centrum (OOOC) voor 12 tot 18-jarige meisjes die in moeilijke situaties beland zijn en waarvoor de hulp ingeroepen werd van de bijzondere jeugdzorg. In Vlaanderen zijn er een 17-tal dergelijke OOOC, waarvan 5 in onze provincie. In tegenstelling tot andere centra maakte het nooit de overgang tot een gemengd centrum. Het is vandaag daarom het enige centrum dat enkel meisjes opvangt.

Daarom doet men vooral beroep op Luein voor de opvang van meisjes die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik, kinderprostitutie, loverboys e.d. Maar men krijgt er ook te maken met gevallen van verwaarlozing, verwenning, gedragsproblematiek of andere misbruiken zoals alcohol of drugs.

De voornaamste opdracht van OOOC Luien is om samen met de jongeren en hun context op zoek te gaan naar de oorzaken van de problemen, te kijken welke oplossingen er mogelijk zijn en hoe er hulp kan geboden worden.

Het logo van Luien is een marionet waarvan draden worden doorgeknipt. Door samen te zoeken naar inzichten, sterktes, verantwoordelijkheden en kansen bereikt men dat de meisjes en de gezinnen zich niet langer als hulpeloze marionetten moeten voelen.