20ste editie4 UREN RUN & BIKEZaterdag 12 november 2022

Reglement

 • Tijdens de 4 Uren Run & Bike telt elk rondje 600 m en levert 1 Euro op voor 11.11.11. Er is steeds 1 deelnemer/team aan het lopen. Aflossen gebeurt in de voorzien zone per ronde. Aflossen is niet verplicht !
 • Bij de 4 Uren Run & Bike kan er gefietst worden op rollen of spinning. Elke kilometer is 0,5 euro waard voor 11.11.11. Er is steeds 1 deelnemer/team aan het fietsen en er wordt afgelost per team in onderling overleg.
 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro.  Inbegrepen in het inschrijvingsgeld:
  • Water en versnaperingen
  • EHBO-post en verzekering lichamelijke schade
  • Beker voor de eerste ploegen en medailles voor de jongerenploegen
  • Mooie attentie per deelnemer
  • 5 euro dient als waarborg voor de estafettestok+rug/buiknummers+sponsorartikelen. Bij ongeschonden teruggave van alle artikelen na het evenement ontvangt het team deze waarborg cash terug. Ingeval van schade aan de artikelen wordt deze waarborg als compensatie voor de gemaakte schade ingehouden door de organisatie.
 • Inschrijven kan door het invullen van het online inschrijvingsformulier voor woensdag 9 november 2022 middernacht. Na deze datum worden geen inschrijvingen meer aanvaard. Het inschrijvingsformulier omvat volgende gegevens:
  • Discipline
  • Naam van de ploeg
  • Kapitein van de ploeg
  • Teamleden (naam/geboortedatum)
  • Contactadres (1 volstaat)
  • Ingeval het team zelf een sponsor meebrengt: de naam van de sponsor
 • Na inschrijving mag de ploegsponsor zijn (digitaal) logo doorsturen naar  info@4urenrun-bike.be . De sponsor mag ook een banner afgeven die zal uithangen op het evenement.
 • De inschrijving is definitief na ontvangst van je inschrijving en na betaling van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer IBAN: BE45 7370 1111 1189 / BIC-CODE: KREDBEBB. Bij niet-betaling ten laatste op zaterdag 12 november 2022 aan het onthaal zelf, wordt een eventuele inschrijving geannuleerd.
 • Na inschrijving (en betaling van inschrijvingsgeld) krijg je een bericht als bevestiging van je inschrijving.
 • Jongerenloopploegen bestaan (verplicht!) uit 8 deelnemers. De volwassenen-loop- en fietsploegen mogen uit maximum 5 deelnemers bestaan. Leeftijd voor de jongerenploegen: geboortejaar 2012 tot en met 2009; leeftijd voor de overige ploegen vanaf het geboortejaar 2008. Dit moet gerespecteerd worden om medische- en verzekeringsredenen.
 • Start: zaterdag 12 november 2022 om 14:00 (inschrijving mogelijk vanaf 12:30).
 • Einde: zaterdag 12 november 2022 om 18:00. Het laatst ingezette rondje mag uitgelopen worden en telt nog mee voor de telling.
 • Vertrekken voor 14:00 is ten strengste verboden.  Maximum duur van de inspanning is 4 uur.  Zonder rug- en buiknummer of bij bedrog wordt men onmiddellijk uitgesloten, geschrapt uit de deelnemerslijst en ontvangt men geen enkele compensatie en beloning.
 • Alle handelingen en voorwerpen die de 4 Uren Run & Bike kunnen verstoren zijn verboden.  Wij denken in de eerste plaats aan dieren, wapens, drugs en drankmisbruik.  Overtreders worden dan ook onmiddellijk uitgesloten, geschrapt uit de deelnemerslijst en ontvangen geen enkele compensatie en beloning.
 • Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan aan de 4 Uren Run & Bike deel te nemen met handbikes of andere ketting aangedreven rolstoelen.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de bagage en/of inhoud.
 • Neem bij elk ongeval contact op met de organisatoren of verzorgingsdiensten, vraag om een ongevalsaangifte in te vullen én zorg ervoor dat uw naam, volledig adres én een ‘omschrijving’ van het ongeval op de formulieren zijn ingevuld.
 • De deelnemers zijn verzekerd in burgelijke aanspakelijkheid en lichamelijke ongevallen conform de bepalingen van het decreet van de niet professionele sportbeoefenaar.  Transport per ziekenwagen is altijd op kosten van de deelnemer.
 • Iedere loper/fietser neemt deel op eigen risico.
 • Het inschrijvingsgeld blijft onder alle omstandigheden in volle bezit van de organisatoren met uitzondering van de waarborg die na het evenement aan het team in cash wordt teruggegeven behoudens schade aan de artikelen zoals hoger aangegeven.
 • De deelnemers worden geacht het terrein proper te houden en de daartoe opgestelde afvalcontainers te benutten. Er zijn gescheiden afvalpunten voorzien voor PMD, GFT en Restafval. Elke deelnemer dient zijn afval op duurzame wijze en gesorteerd te verwijderen in de afvalcontainers.
 • Alle vragen, voorstellen, klachten en opmerkingen kunnen enkel per email aan info@4urenrun-bike.be overgemaakt worden.
 • Rechtszaken zullen steeds behandeld worden door de rechtbank te Gent.

Praktische info:

 • Kom zeker op tijd want vooraf nemen we van elk team ook een foto.
 • Bereikbaarheid met de auto: er is parkeergelegenheid voorzien op de parkeerterreinen van Floréac. Gelieve bij het parkeren de instructies van de parkeerwachter op te volgen.
 • Alle info met betrekking tot het evenement kan verkregen worden via email aan info@4urenrun-bike.be
 • Er zal u in de loop van het event gevraagd worden een lijst ter kennisname van dit reglement te ondertekenen.

 

Tot zaterdag 12 november 2022, en alvast veel succes!