de 4-urenloop gestart is als een initiatief van oud-chiroleiders o.l.v. Dirk Everaert?